Razem możemy więcej

MOJA TURKUSOWA PLANETA

W ramach Projektu „Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania do ich skutków” do realizacji planowane są następujące zadania:

  1. Prace projektowe (opracowanie pełnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania inwestycji w zakresie zaplanowanych w projekcie działań adaptacyjno-mitygacyjnych),
  2. Działania adaptacyjno–mitygacyjne (w tym: budowa suchych strumieni, korytek drenażowych, naziemnych zbiorników na deszczówkę, climapondy, suche zbiorniki, ogrody deszczowe, łąka kwietna, jagodniki, ogródek warzywny, pasieka edukacyjna, zielone wiaty na rowery),
  3. Działania edukacyjno-promocyjne (dwa komponenty: działania edukacyjne i działania promocyjne),
  4. Działania Partnera norweskiego,
  5. Zarządzanie projektem.

Co to znaczy BZI


BZI czyli BŁĘKITNO-ZIELONA INFRASTRUKTURA
BZI czyli Błękitno-Zielona Infrastruktura to rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS, od ang. nature-based solutions).

Sprawdzają się one w warunkach miejskich, gdzie z powodzeniem mogą uzupełniać lub zastępować tradycyjne „szare” rozwiązania, równocześnie regulując temperaturę powietrza oraz magazynując i oczyszczając wodę deszczową. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury można wkomponować w istniejący krajobraz miejski, na przykład w ramach infrastruktury drogowej

W przeciwieństwie do swoich tradycyjnych odpowiedników, elementy błękitno-zielonej infrastruktury często pełnią wiele funkcji jednocześnie. Jest to szczególnie istotne w kontekście łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w miastach. Dla przykładu, błękitno-zielona infrastruktura, której głównym zadaniem jest zatrzymanie wody deszczowej w miejscu opadu, może równocześnie pochłaniać dwutlenek węgla, zmniejszać zanieczyszczenie powietrza lub łagodzić efekt miejskiej wyspy ciepła.

Źródło: Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Katalog techniczny, Fundacja Sendzimira 2019, autorzy: Ewa Iwaszuk, Galina Rudik, Laurens Duin, Linda Mederake, McKenna Davis i Sandra Naumann, Iwona Wagner

Przykłady rozwiązańSUCHY STRUMIEŃ to obniżenie terenu ukierunkowujące spłīw wody opadowej do systemów BZI.
ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ pozwala na gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej - na przykład do nawadniania terenów zieleni.

przykłady zbiorników na deszczówkę

OCZKO WODNE typu CLIMAPOND to rozwiązanie, dzięki któremu woda opadowa jest przechwytywana z powierzchni dachowych i zatrzymywana w zbiornikach przystosowanych do pełnienia funkcji przyrodniczej. Climapond jest rozwiązaniem wspierającym adaptację przestrzeni do zmian klimatu – zatrzymuje wodę w okresie intensywnych opadów, tworzy refugia dla roślin i zwierząt w okresie upałów i suszy, obniża temperaturę i poprawia wilgotność powietrza. Climapond tworzy również atrakcyjne miejsce w przestrzeni publicznej lub ogrodzie.
 
 

przykłady oczek wodnych typu climapond

KASKADA Z NIECKĄ WYPADOWĄ pozwala retencjonować wodę bezpośrednio w krajobrazie, na terenach o dużym spadku.
 
 

kaskada z niecką wypadową

OGRÓD DESZCZOWY to system do przechwytywania wody opadowej, które mogą być zlokalizowane w gruncie lub w pojemnikach naziemnych. Ogrody deszczowe w pojemnikach naziemnych są stosowane do przechwytywania wody z dachów. Ogrody deszczowe gruntowe – mogą zbierać wodę z dachów lub innych powierzchni.
 
 

przykłady ogrodów deszczowych

ŁĄKA KWIETNA z uwagi na swoją bioróżnorodność stanowi alternatywę dla trawnika - zarówno jeśli chodzi o odporność na zmiany klimatu (większa bioróżnorodność wspiera przerwanie ekosystemu w skrajnych warunkach, np. w przedłużającej się suszy), jak i ich pozytywne oddziaływanie na adaptację przestrzeni do zmian klimatu (różnorodne biologicznie systemy skuteczniej zapobiegają np. wysychaniu gleby, łagodząc negatywne oddziaływanie na jej strukturę i mikroklimat).
 
 

przykłady łąk kwietnych

ARCHITEKTURA ZIELONA - również elementy architektury mogą wspomagać retencję wody na obszarze i wspierać jego bioróżnorodność.
 
 

przykłady zielonych wiat rowerowych

Powyższe foto i treści stanowią materiały Starostwa Powiatowego w Piasecznie.