W czasie trwania Projektu zaplanowaliśmy wiele wydarzeń kierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Piaseczyńskiego a na wydarzenia zapraszamy również zainteresowanych mieszkańców powiatu. Dla uczniów przygotowane zostaną specjalne pakiety edukacyjne, będą oni mogli również wystartować w konkursach i wygrać atrakcyjne nagrody! W ramach spotkan odbędą się konferencja, debaty oraz piknik – zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Poniżej plan wydarzeń:

KONFERENCJE, WYKŁADY, DEBATY 

Moja TUrkusowa PLANETA - KONFERENCJA OTWIERAJĄCA


Konferencja rozpoczynająca i otwierająca Projekt miała miejsce w kwietniu 2022 roku w sali Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie.

Pierwsze spotkanie, w którym udział wzięły wszystkie osoby zaangażowane w tworzenie projektu, uroczyście zainaugurował Starosta Piaseczyński pan Ksawery Gut.

Gościem specjalnym była pani dr hab. Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, która przeprowadziła niezwykle inspirujący wykład pt. “EKOHYDROLOGIA MIASTA – DESZCZ W MIEŚCIE”.

data wydarzenia: 27. kwietnia 2022

Piszą o nas
Materiały z wydarzenia

DEBATA “WODA”


Spotkanie uczniów piaseczyńskich szkół średnich, podczas którego przeprowadzona zostanie debata – przewidziano następujące tematy do dyskusji:

temat 1: Wpływ człowieka na zmianę klimatu – państwa, instytucje, przedsiębiorstwa czy ludzie?

temat 2: Woda – być albo nie być w nowej rzeczywistości klimatycznej?

temat 3: Zieleń i różnorodność biologiczna – moda czy podstawa przetrwania?

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie a jego gościem specjalnym będzie dr hab. Iwona Wagner

data wydarzenia: 30. maja 2022

Piszą o nas
Materiały z wydarzenia

DEBATA “POWIETRZE”


We wtorek 27. września w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie - jednej ze szkół biorących udział w Projekcie Moja TUrkusowa PLANETA odbyło się kolejne bardzo ciekawe spotkanie uczestników projektu. 

Tym razem spotkaliśmy się w ramach DEBATY „POWIETRZE” i wspólnie zastanawialiśmy się nad możliwością osiągnięcia zakładanych na szczeblu międzynarodowym celów klimatycznych. Część spotkania poświęciliśmy też na omówienie ważnego tematu - katastrofy ekologicznej, jaka dotknęła rzekę Odrę w trakcie minionego lata. W obydwa tematy wprowadziła nas pani dr hab. Iwona Wagner, która towarzyszy nam podczas naszych spotkań. 

W wydarzeniu uczestniczyło prawie 80 osób - wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie!

 

Materiały z wydarzenia

MOJA RETENCJA


W dniu 26. października mieliśmy przyjemność poprowadzić  spotkanie dla Seniorów uczęszczających na wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piasecznie. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu dr hab. Iwony Wagner “Deszcz w mieście” a następnie wykorzystaliśmy okazję do bardzo ciekawej rozmowy na temat zmian klimatu, podzielenia się  opiniami na temat tego co dzieje się w powiecie, jakie inicjatywy są podejmowane, co się słuchaczom UTW podoba a co w ich opinii wymaga korekty.   

Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy pozytywne opinie uczestników spotkania na temat projektu Moja Turkusowa Planeta! Seniorzy bardzo ucieszyli się, że tego typu działania zostały rozpoczęte w powiecie i obiecali mocno nam kibicować.

data wydarzenia: 26. października 2022

Materiały z wydarzenia

Turkusowy Piknik - relacja


25 września 2023 roku w murach Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie miało miejsce wyjątkowe spotkanie, które miało na celu podsumowanie naszego projektu "TURKUSOWA PLANETA".

Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk w inspirujący sposób przedstawiła główne osiągnięcia i etapy realizacji projektu, podkreślając wkład wszystkich zaangażowanych osób. Prof. dr hab. Iwona Wagner podzieliła się swoją wiedzą na temat ekohydrologii, wypowiadając się na temat najnowszych badań i trendów w tej dziedzinie.

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, gdzie mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Organizowane ekoatrakcje przyciągnęły wiele osób, które chciały dowiedzieć się więcej o ekologii i zrównoważonym rozwoju. Konferencja prasowa pozwoliła na przedstawienie mediom efektów naszej pracy oraz planów na przyszłość.

data wydarzenia: 25. września 2023

Materiały z wydarzenia

 

KONKURSY DLA MŁODZIEŻY

Konkursy, do udziału w których zapraszamy uczniów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piaseczyński:

1

Promujemy zielone - przygotowanie kampanii w social mediach; zadanie konkursowe: wymyślenie planu kampanii ekologicznej, gdzie grupą docelową jest młodzież, promocja we wszystkich mediach obejmujących zasięgiem obszar powiatu, w szczególności konkurs skierowany do uczniów: Zespół Szkół nr 1, ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno (profil: technik reklamy), ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie


2

Zielone w biznesie - zaproponowanie dla lokalnych hoteli ekologicznych rozwiązań (np. nowe modele biznesowe, zagospodarowanie terenu), w szczególności konkurs skierowany do uczniów: Zespół Szkół nr 2, Aleja Brzóz 26, 05-501 Piaseczno (profil: hotelarstwo), ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie


3

Słowo może wszystko - konkurs literacki o tematyce ekologicznej - stworzenie dowolnej formy pisanej lub mówionej, w szczególności konkurs skierowany do uczniów: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno, ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie


4

Miasto przyszłości - zaprojektowanie i ulepszenie przestrzeni publicznej w Piasecznie o elementy z BZI, stworzenie projektu graficznego lub opisu projektu, w szczególności konkurs skierowany do uczniów: Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno (profil: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu), ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie

Planowany termin ogłoszenia konkursów: październik 2022

 

Przewidziano atrakcyjne nagrody!

PAKIETY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

W ramach projektu w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Piaseczyński zostaną przeprowadzone specjalne lekcje dotyczące tematyki projektu. Przy współpracy ze specjalistami z zakresu ekohydrologii i architektury krajobrazu, przy zaangażowaniu nauczycieli piaseczyńskich szkół średnich opracowane będą scenariusze lekcji, które następnie zostaną przeprowadzone w podziale na trzy pakiety:

  1. PAKIET PIERWSZY - WPROWADZAJĄCY
  2. PAKIET DRUGI - WSPÓŁTWORZENIE ROZWIĄZAŃ BZI
  3. PAKIET TRZECI – WSPÓŁTWORZENIE PROJEKTÓW ZIELONO-BŁĘKITNEJ INFRASTRUKTURY

Uczestnictwo w lekcjach prowadzonych w czasie trwania projektu Moja TUrkusowa PLANETA będzie doskonałą okazją do lepszego zrozumienia zjawisk dotyczących zmian środowiska, w którym żyjemy, poznania rozwiązań dotyczących błękitno-zielonej infrastruktury w miastach i roli jaką może ona pełnić w kształtowaniu klimatu. Dodatkowo uczniowie będą mieli szansę na własne oczy poznać rozwiązania z zakresu BZI, jakie są planowane do realizacji na terenach ich szkół a także wziąć udział w ich tworzeniu!

 

Przygotowanie scenariuszy lekcji i ich realizację zaplanowano na: rok szkolny 2022/2023