W czasie trwania Projektu zaplanowaliśmy wiele wydarzeń kierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Piaseczyńskiego a na wydarzenia zapraszamy również zainteresowanych mieszkańców powiatu. Dla uczniów przygotowane zostaną specjalne pakiety edukacyjne, będą oni mogli również wystartować w konkursach i wygrać atrakcyjne nagrody! W ramach spotkan odbędą się konferencja, debaty oraz piknik – zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Poniżej plan wydarzeń:

KONFERENCJE, WYKŁADY, DEBATY 

Moja TUrkusowa PLANETA - KONFERENCJA OTWIERAJĄCA


Konferencja rozpoczynająca i otwierająca Projekt miała miejsce w kwietniu 2022 roku w sali Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie.

Pierwsze spotkanie, w którym udział wzięły wszystkie osoby zaangażowane w tworzenie projektu, uroczyście zainaugurował Starosta Piaseczyński pan Ksawery Gut.

Gościem specjalnym była pani dr hab. Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, która przeprowadziła niezwykle inspirujący wykład pt. “EKOHYDROLOGIA MIASTA – DESZCZ W MIEŚCIE”.

data wydarzenia: 27. kwietnia 2022

Piszą o nas
Materiały z wydarzenia

DEBATA “WODA”


Spotkanie uczniów piaseczyńskich szkół średnich, podczas którego przeprowadzona zostanie debata – przewidziano następujące tematy do dyskusji:

temat 1: Wpływ człowieka na zmianę klimatu – państwa, instytucje, przedsiębiorstwa czy ludzie?

temat 2: Woda – być albo nie być w nowej rzeczywistości klimatycznej?

temat 3: Zieleń i różnorodność biologiczna – moda czy podstawa przetrwania?

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie a jego gościem specjalnym będzie dr hab. Iwona Wagner

data wydarzenia: 30. maja 2022

Piszą o nas
Materiały z wydarzenia

DEBATA “POWIETRZE”


Na wtorek 27. września zaplanowano kolejne spotkanie uczniów piaseczyńskich szkół średnich zaangażowanych w projekt Moja TUrkusowa Planeta.

Spotkanie organizowane jest pod hasłem DEBATA „POWIETRZE” i będzie okazją do - miejmy nadzieję inspirującej - dyskusji młodzieży na temat możliwości osiągania zakładanych na szczeblu międzynarodowym celów klimatycznych.

Materiały z wydarzenia

MOJA RETENCJA


Spotkanie o charakterze edukacyjno-dyskusyjnym, na które zaproszeni zostaną piaseczyńscy Seniorzy a także zainteresowani mieszkańcy, w tym chętni uczniowie piaseczyńskich szkół średnich

planowana data wydarzenia: czerwiec 2022

Szczegóły zostaną podane przez wydarzeniem

TURKUSOWY PIKNIK – WYDARZENIE KOŃCZĄCE


Spotkanie kierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu, w tym uczniów piaseczyńskich szkół średnich.

planowana data wydarzenia: czerwiec 2023

Szczegóły zostaną podane przez wydarzeniem

 

KONKURSY DLA MŁODZIEŻY

Konkursy, do udziału w których zapraszamy uczniów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piaseczyński:

1

Promujemy zielone - przygotowanie kampanii w social mediach; zadanie konkursowe: wymyślenie planu kampanii ekologicznej, gdzie grupą docelową jest młodzież, promocja we wszystkich mediach obejmujących zasięgiem obszar powiatu, w szczególności konkurs skierowany do uczniów: Zespół Szkół nr 1, ul. Szpitalna 10, 05-500 Piaseczno (profil: technik reklamy), ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie


2

Zielone w biznesie - zaproponowanie dla lokalnych hoteli ekologicznych rozwiązań (np. nowe modele biznesowe, zagospodarowanie terenu), w szczególności konkurs skierowany do uczniów: Zespół Szkół nr 2, Aleja Brzóz 26, 05-501 Piaseczno (profil: hotelarstwo), ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie


3

Słowo może wszystko - konkurs literacki o tematyce ekologicznej - stworzenie dowolnej formy pisanej lub mówionej, w szczególności konkurs skierowany do uczniów: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Szpitalna 12, 05-500 Piaseczno, ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie


4

Miasto przyszłości - zaprojektowanie i ulepszenie przestrzeni publicznej w Piasecznie o elementy z BZI, stworzenie projektu graficznego lub opisu projektu, w szczególności konkurs skierowany do uczniów: Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno (profil: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu), ponadto: konkurs otwarty dla uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie

Planowany termin ogłoszenia konkursów: październik 2022

 

Przewidziano atrakcyjne nagrody!

PAKIETY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

W ramach projektu w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Piaseczyński zostaną przeprowadzone specjalne lekcje dotyczące tematyki projektu. Przy współpracy ze specjalistami z zakresu ekohydrologii i architektury krajobrazu, przy zaangażowaniu nauczycieli piaseczyńskich szkół średnich opracowane będą scenariusze lekcji, które następnie zostaną przeprowadzone w podziale na trzy pakiety:

  1. PAKIET PIERWSZY - WPROWADZAJĄCY
  2. PAKIET DRUGI - WSPÓŁTWORZENIE ROZWIĄZAŃ BZI
  3. PAKIET TRZECI – WSPÓŁTWORZENIE PROJEKTÓW ZIELONO-BŁĘKITNEJ INFRASTRUKTURY

Uczestnictwo w lekcjach prowadzonych w czasie trwania projektu Moja TUrkusowa PLANETA będzie doskonałą okazją do lepszego zrozumienia zjawisk dotyczących zmian środowiska, w którym żyjemy, poznania rozwiązań dotyczących błękitno-zielonej infrastruktury w miastach i roli jaką może ona pełnić w kształtowaniu klimatu. Dodatkowo uczniowie będą mieli szansę na własne oczy poznać rozwiązania z zakresu BZI, jakie są planowane do realizacji na terenach ich szkół a także wziąć udział w ich tworzeniu!

 

Przygotowanie scenariuszy lekcji i ich realizację zaplanowano na: rok szkolny 2022/2023